Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web iwincasino-vn.top. Việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web này.

Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp thông tin chính xác, đúng và cập nhật khi đăng ký tài khoản.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web iwincasino-vn.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến bài viết, hình ảnh, âm thanh, video, tên miền, logo và thiết kế bao gồm quyền sở hữu trí tuệ của iwincasino-vn.top và các bên liên quan. Mọi quyền được bảo lưu.

Người dùng không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ quy định bảo mật dữ liệu cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật và chính sách riêng tư của chúng tôi.

Bạn không được phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ họ.

3. Trách nhiệm và tiết lộ

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc phụ thuộc nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web iwincasino-vn.top.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào do người dùng đăng tải hoặc chuyển tải trên trang web này.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và dữ liệu của người sử dụng khi yêu cầu luật pháp hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

4. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web iwincasino-vn.top mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của người dùng vào trang web này.

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có sự thay đổi có nghĩa là bạn đã chấp nhận các thay đổi này.
  • Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của người dùng nếu phát hiện vi phạm các điều khoản sử dụng.